Inom PPC hantering finns det flera olika steg som kan liknas vid en evolution av din annonsering via PPC. Normalt sett börjar vi med en strategi och analys av ditt konto. Därefter genomför vi förändringarna (om det behövs några) och efter det tar optimering och testning vid. Hela tiden med rapportering till dig. Därefter tar underhålls arbete över. För att kontot inte ska stagnera fortsätter testningen så att kontot utvecklas och vi kan jobba med de faktorer som påverkar ditt CPA.

Strategi
Det första som händer är att en analys görs av kontot. I analysen kontrolleras alltid grunderna och mycket tid läggs på att förstå din affär. Utan en djup förståelse för avd som driver din affär kommer PPC annonsering aldrig blir framgångsrik. Är din kampanj rätt inställd ? Har ni rätt struktur för att optimera kvalitets poängen på kontot (QS) ? Hur samverkar din PPC annonsering med SEO? Vad är det långsiktiga målet och hur kan vi tillsammans nå det?

Goldfish gör en gedigen genomgång av hela din PPC annonsering på alla kanaler för att hitta optimalt CPA och volym.

Implementering

 • Nyckelord  – SEED grupper
 • Adcopy
 • Landnindssidor

Optimering

 • Hur presterar kampanjen?
 • Hur förbättrar vi CPC
 • CTR
 • Impressions
 • Ej konverterande sökord
 • Konverterande sökord

Housekeeping
Det finns alltid underhåll som ska göras i kontot. Likna det vid ett hus som alltid behöver tillföras arbete. Vi målar om, bygger altan, river en vägg och på samma sätt arbetar vi med PPC. En kampanj ska marknadsföras, nya produkter tillkommer eller personal ska utbildas.

 • Söka nya nyckelord
 • Hantera ord med 0 impressions
 • Hantera bud under förstasidesbudet
 • Aktivera “ej aktiva annonser”
 • Ord som får 0 klick

Testning

 • Testning av adcopy
 • Testning av vilken landningssida som fungerar bäst
 • Testning av olika CPC nivåer (kostnaden per klick)
 • Nya nyckelord
 • Kampanjinställningar

Rapportering
Rapporteirng månadsvis eller veckovis är inga problem. Du bestämmer sjäv intervallet och vi hjälper dig förstå och använda rapporten för att driva din affär vidare. Normalt sett följer vi upp veckovis internt och månatligen med våra kunden.

Implementering
Känner du dig redo att få vet mer om hur vi jobbar med PPC? Kontakta oss direkt!

Divi WordPress Themes