På Goldfish har vi själva varit (och är) entreprenörer. Bland annat har vi växt bolag från 0 – 150 MSEK i omsättning och med 100+ anställda. Vi vet hur man gör för att växa internationellt och med fart eller om du så vill långsamt med lönsamhet.

Hur jobbar vi med strategi?

Vi börjar alltid med en analys av nuvarande situation, något vi kallar diagnos. Under arbetet med diagnosen intervjuer vi kunder, partners, ledning och anställda. Vi gräver också ner oss i era siffror, makrofaktorer och andra saker och tar fram en rapport för hur ert nuläge ser ut. I diagnosen finns också några övergripande förslag på förbättringar som ni kan göra och det brukar ge ett bra underlag för det fortsatt arbetet.

Efter diagnosen går vi vidare med de strategiska delarna. Vi ser vilka olika vägar för expansion det finns och utvärderar dem efter en modell som baserar sig på förmåga att konkurrera, finansiell risk / reward och hur nära det ligger kärnverksamheten. Utifrån den tar vi sedan fram ett “set” av strategier som vi anser ni ska genomföra för att nå era mål.

Vi jobbar endast med ehandlare och är mycket erfarna inom det området. Vill du diskutera er strategi med oss? Kontakta oss direkt.  

Divi WordPress Themes