Oavsett hur ni arbetat med PPC tidigare är det viktigt med en strategi. Konton som saknar strategi tappar ofta över tiden. I takt med att personal byts ut blir det mer och mer förvaltning av kontot istället för att utveckla det efter företagets övergripande strategi.

Företagets KPI:er och förväntningar
Innan vi börjar måste vi lära oss företagets övergripande KPI:er och hur PPC förväntas bidra till dem. Normalt sett vill man inte endast ha mer eller billigare köp. Man vill också påverkar branding och andra övergripande mål. Men PPC är i grunden ett prestationsbaserat verktyg vilket gör att fokus normalt sett är på trafik, CPA och konverteringsgrad. Med andra ord finns det dels “prestationsmått” som ofta består av CPA, klick och CTR och sedan finna också “optimeringsmått” på hur väl optimerad kampanjen är och vilket jobba vi gör där.

Vi måste också lära oss företagets olika produktgrupper, marginaler och övriga KPI:er som påverkar vårt arbete. Det finns ingen mening med att lägga tid på att öka försäljning för låg marginal produkter och det finns andra produkter som ger företaget en högre ROI. Vi försöker alltid göra insatserna där de ger mest tillbaka till er. Fokus ligger alltid på total ROI förbättring och PPC är en del av företagets total strategi.

Spårning och analys
Vilket behov av att förändra och förbättra spårning finns det? Spåras allt korrekt idag eller måste vi ändra i något så att de nya KPI:erna mäts korrekt och enkelt kan följas av företaget. Det är en av grundpelarna så att vi har rätt data att utgå ifrån innan analysen görs samt för att kunna utvärdera vårt arbete korrekt.

Säsongsvariationer
De flesta företag har variationer i sin försäljning. Det kan bero på säsong, mässor, events eller reklam som är planerad. Innan vi sjösätter kampanjen jobbar vi med marknadsavdelningen / ledning för att få fram en karta över hur säsongen varierar. Vilka produkter är det som ökar / minskar försäljning under aktuell period? För att förutse hur kontot ska optimeras måste vi känna till hur säsongen påverkar er försäljning och vilka andra kampanjer ni har planerade.

Företagets USP´s
För att lyckas med landningssidor och öka CTR är det viktigt att förstå företagets USP:er. De kan ofta användas i annonstexter och kan skapa högre CTR. Det påverkar också utseendet på landningssidor och hur vi använder varumärket i annonser och vilka konkurrenter vi ska fokusera på i olika segment.

Struktur och namn regler
De flesta kampanjer har växt över tid. Olika idéer och strategier har påverkat kontot under tiden och det har gjort att strukturen i kontot påverkats negativt. Det leder till att kontot är inkonsekvent och därigenom har en del möjligheter förbisetts. Vi tar fram en struktur och regler för hur annonsgrupper och kampanjer ska namnges. Struktur i namngivningen är mycket viktigt för att kunna genomföra större tester av annonstexter till exempel. Det underlättar också budgivning och hur man snabbt kan se vilka grupper och kategorier som är förbisedda sedan tidigare. Analysen av kontot underlättas avsevärt med en korrekt namnstruktur på kontot.

Konto analys
När vi tar över ett konto genomför vi alltid en grundlig kontot genomgång. Vi tittar bland annat på:

 • Kampanjinställningar
 • Språk
 • Geo styrning
 • Målgrupper
 • Budgivningsinställningar
 • Quality score analys
 • Konkurrens
 • Annonstexter
 • Konverteringsgrad
 • Budget
 • Mobil
 • Högtrafik ord
 • Potential

Vi sammanställer allt ovan i en rapport som vi presenterar innan vi kör igång arbetet. För att vi ska prestera bra och motsvara era förväntningar är det viktigt att vi genomför analysen på ett bra sätt. Strategi dokumentet ligger sedan som grund för allt arbete vi gör.

 

Divi WordPress Themes