Alla kampanjer / grupper / nyckelord optimeras mot konverteringsgrad (CR) och kostnad per bokning (CPA). Vårt ”benchmark” grundar sig på det genomsnittliga värdet för konvertering samt en lönsam nivå på CPA. Vi tar tillsammans fram de värden efter hur era marginaler ser ut och hur kontot presterat tidigare.

Alla nyckelord ska gravitera mot dessa lägen för att optimera trafik och antal omvandlingar. Vi delar in alla nyckelord i två olika grupper, de som konverterar och de som inte konverterar.

PPC-OPTIMERING

Totalt har vi 7 olika typer av kategorier för våra nyckelord och grupper.

Ej konverterande
Nyckelord som inte har konverterat under den specifika perioden. Alla ord som inte konverterar delas in i tre olika underkategorier. Ord som inte konverterar ska hanteras olika beroende på hur nära de är CPA mål i kostnad samt vår gräns för antal klick utan konvertering.

Vi låter alltså ord ligga utan åtgärd tills de när en nivå där vi på förhand bestämt att de ska kontrolleras. Tre olika nivåer (Beror på CPA) finns alltså för ej konverterande nyckelord:

Ingen förändring (ord som inte genererat tillräckligt mycket trafik ännu)
– Total kostnad under mål CPA

Utredning
– Kostnad mellan 75-110% av mål CPA

Pause / ta bort
– Över 110% av mål CPA

Under utredningsfasen vidtar via löpande olika åtgärder:
– Nya annonser
– Optimera landningssidan
– Justera matchningstyper
– Lägg till negativa nyckelord
– Ändra CPC
– Nya longtail nyckelord

Fokus ska ligga på att få konverteringar och inte på att begränsa trafiken. Om ett nyckelord når nivån för paus så pausar vi det.

Konverterande nyckelord
Konverterande nyckelord delas in i fyra olika kvadrater beroende på vilka värden på konvertering och CPA som nyckelordet har. Det finns två olika åtgärder där endast en av åtgärderna används på varje kvadrat. De åtgärder som vi tar indelas i två grupper:

– Kampanjåtgärder
– Budgivning

Kampanjåtgärder
Här använder vi åtgärder som ska när en kvadrat ligger inom ”campaign managment”. Det finns fyra saker vi kan påverka direkt:

 • Impressions / visningar
 • CPC
 • CTR
 • Konvertering

För varje av dessa finns det olika metoder för att påverka dem.

Impressions / visningar

 • Negativa nyckelord >> Mindre visningar >> Högre QS >> Bättre CPC / CR / CTR
 • Höja / sänka CPC
 • Enheter >> Ändra enhetsinställningar för mobil och surfplatta
 • Ta bort dåliga annonser
 • Lägg till eller ta bort bred matchade ord

Kostnad per klick (CPC)

 • Fler sökord (long tail)
 • Höj / sänk MAX budet CPC
 • Förbättra CTR (>> lägre CPC)
 • Förbättra landningssidan (>> Högre QS och lägre CPC)
 • Konverterande sökord ska finnas som fras / exakt match

CTR

 • Höj / sänk MAX CPC
 • Pausa / nya annonser
 •  Dynamic Keyword insertion
 • Negativa nyckelord
 • Fler sökord long tail

Konvertering

 • Testa olika landningssidor
 • Pausa / nya annonser
 • Lägre CPC (högre konvertering på lägre positioner generellt)
 • Negativa nyckelord

Kampanjåtgärder har alltså flera möjliga åtgärder där negativa nyckelord, nya annonser och att testa landningssidan är de tre viktigaste. Viktigt är att gå igenom sökordslistorna för ”verkliga” sökord som gett klick och lägga till negativa samt my sökord som konverterar. Vissa sökord ger också upphov till nya grupper då de flyttas från sökordslistan i en grupp till en helt ny för att täcka det sökordet.

Budgivning
När det kommer till åtgärder inom budgivning jobbar vi alltså endast med att höja / sänka buden på ett nyckelord. Vi kan också pausa nyckelord.

 Våra fyra olika grupper av konverterande sökord är alltså:

ALERT: Budgivning
Den här kvadraten innehåller ord som konverterar dåligt och som har en hög CPA. Kombinationen är dålig och den första åtgärden är normalt sett att sänka CPC budet. 

UTRED: Kampanjhantering
Nyckelord i den här kvadraten har alltså hög konvertering men också en hög CPO. Det beror oftast på att det är nyckelord som har hög konkurrens och där priset drivs upp. Idén är att försöka behålla trafiken men samtidigt sänka CPC. Målet är att flytta sökordet till MÖJLIGHETER för att sen kunna öka buden igen.

MÖJLIGHETER: Budgivning
Sökord i den här kvadranten är de som är bäst i kontot. Hög konvertering och låg CPO. Först åtgärden är att maximera buden så att vi maximerar trafiken. Sökord som höjs flyttas ofta till UTRED där de sen åtgärdas via kampanjåtgärder. Om de redan åtgärdats så ska vi försöka flytta sökordet mot mitten genom att öka buden.

LÅG PRIORITET: Kampanjåtgärder
I den här kvadraten hittar vi alltså ord som konverterar dåligt och har låg CPA. De flesta sökord i den här kvadraten har låg volym. På grund av den dåliga konverteringen är det inte lönsamt att höja buden. Genom att arbeta med kampanjåtgärder kan ordet flyttas till MÖJLIGHETER där buden sedan kan höjas.

 

Alla kampanjer / grupper / nyckelord optimeras mot konverteringsgrad (CR) och kostnad per bokning (CPA). Vårt ”benchmark” grundar sig på det genomsnittliga värdet för konvertering samt en lönsam nivå på CPA. Vi tar tillsammans fram de värden efter hur era marginaler ser ut och hur kontot presterat tidigare.

Alla nyckelord ska gravitera mot dessa lägen för att optimera trafik och antal omvandlingar. Vi delar in alla nyckelord i två olika grupper, de som konverterar och de som inte konverterar.

PPC-OPTIMERING

Totalt har vi 7 olika typer av kategorier för våra nyckelord och grupper.

Ej konverterande
Nyckelord som inte har konverterat under den specifika perioden. Alla ord som inte konverterar delas in i tre olika underkategorier. Ord som inte konverterar ska hanteras olika beroende på hur nära de är CPA mål i kostnad samt vår gräns för antal klick utan konvertering.

Vi låter alltså ord ligga utan åtgärd tills de när en nivå där vi på förhand bestämt att de ska kontrolleras. Tre olika nivåer (Beror på CPA) finns alltså för ej konverterande nyckelord:

Ingen förändring (ord som inte genererat tillräckligt mycket trafik ännu)
– Total kostnad under mål CPA

Utredning
– Kostnad mellan 75-110% av mål CPA

Pause / ta bort
– Över 110% av mål CPA

Under utredningsfasen vidtar via löpande olika åtgärder:
– Nya annonser
– Optimera landningssidan
– Justera matchningstyper
– Lägg till negativa nyckelord
– Ändra CPC
– Nya longtail nyckelord

Fokus ska ligga på att få konverteringar och inte på att begränsa trafiken. Om ett nyckelord når nivån för paus så pausar vi det.

Konverterande nyckelord
Konverterande nyckelord delas in i fyra olika kvadrater beroende på vilka värden på konvertering och CPA som nyckelordet har. Det finns två olika åtgärder där endast en av åtgärderna används på varje kvadrat. De åtgärder som vi tar indelas i två grupper:

– Kampanjåtgärder
– Budgivning

Kampanjåtgärder
Här använder vi åtgärder som ska när en kvadrat ligger inom ”campaign managment”. Det finns fyra saker vi kan påverka direkt:

 • Impressions / visningar
 • CPC
 • CTR
 • Konvertering

För varje av dessa finns det olika metoder för att påverka dem.

Impressions / visningar

 • Negativa nyckelord >> Mindre visningar >> Högre QS >> Bättre CPC / CR / CTR
 • Höja / sänka CPC
 • Enheter >> Ändra enhetsinställningar för mobil och surfplatta
 • Ta bort dåliga annonser
 • Lägg till eller ta bort bred matchade ord

Kostnad per klick (CPC)

 • Fler sökord (long tail)
 • Höj / sänk MAX budet CPC
 • Förbättra CTR (>> lägre CPC)
 • Förbättra landningssidan (>> Högre QS och lägre CPC)
 • Konverterande sökord ska finnas som fras / exakt match

CTR

 • Höj / sänk MAX CPC
 • Pausa / nya annonser
 •  Dynamic Keyword insertion
 • Negativa nyckelord
 • Fler sökord long tail

Konvertering

 • Testa olika landningssidor
 • Pausa / nya annonser
 • Lägre CPC (högre konvertering på lägre positioner generellt)
 • Negativa nyckelord

Kampanjåtgärder har alltså flera möjliga åtgärder där negativa nyckelord, nya annonser och att testa landningssidan är de tre viktigaste. Viktigt är att gå igenom sökordslistorna för ”verkliga” sökord som gett klick och lägga till negativa samt my sökord som konverterar. Vissa sökord ger också upphov till nya grupper då de flyttas från sökordslistan i en grupp till en helt ny för att täcka det sökordet.

Budgivning
När det kommer till åtgärder inom budgivning jobbar vi alltså endast med att höja / sänka buden på ett nyckelord. Vi kan också pausa nyckelord.

 Våra fyra olika grupper av konverterande sökord är alltså:

ALERT: Budgivning
Den här kvadraten innehåller ord som konverterar dåligt och som har en hög CPA. Kombinationen är dålig och den första åtgärden är normalt sett att sänka CPC budet. 

UTRED: Kampanjhantering
Nyckelord i den här kvadraten har alltså hög konvertering men också en hög CPO. Det beror oftast på att det är nyckelord som har hög konkurrens och där priset drivs upp. Idén är att försöka behålla trafiken men samtidigt sänka CPC. Målet är att flytta sökordet till MÖJLIGHETER för att sen kunna öka buden igen.

MÖJLIGHETER: Budgivning
Sökord i den här kvadranten är de som är bäst i kontot. Hög konvertering och låg CPO. Först åtgärden är att maximera buden så att vi maximerar trafiken. Sökord som höjs flyttas ofta till UTRED där de sen åtgärdas via kampanjåtgärder. Om de redan åtgärdats så ska vi försöka flytta sökordet mot mitten genom att öka buden.

LÅG PRIORITET: Kampanjåtgärder
I den här kvadraten hittar vi alltså ord som konverterar dåligt och har låg CPA. De flesta sökord i den här kvadraten har låg volym. På grund av den dåliga konverteringen är det inte lönsamt att höja buden. Genom att arbeta med kampanjåtgärder kan ordet flyttas till MÖJLIGHETER där buden sedan kan höjas.

 

Divi WordPress Themes