För alla PPC kampanjer finns återkommande och rutinmässigt arbete som görs på vecko- eller månadsbasis. Vi sätter upp en plan för det där ni kan välja att göra detta själva eller att vi gör det.

Exempel på hushållssysslor är:

QS < = 3
Kontrollera sökord med låg QS. Har orden omvandlat ska de behandlas enligt optimering men de kan även pausas om de inte konverterat för att på verka total QS positivt. Vi testar också olika landningssidor och annonser för att öka QS.

Under Max CPC
Filtrera de ord som har för låga bud och kontrollera historik och om de ska höjas. Är det helt nya nyckelord i kontot bör de höjas för att se hur de presterar.

Söktermshantering

Vi kontrollerar söktermsrapporter efter nya sökord att antingen lägga till som negativa eller som nya sökord.

Ej godkända annonser
Annonser som ej är godkända ska regelbundet kontrolleras och åtgärdas.

Noll visningar
Ord som får 0 viningar kan ofta bero på konflikter med negativa sökord och måste därför kontrolleras och åtgärdas regelbundet.

Noll klick
Sökord som fått 0 klick men har visningar ska kontrolleras och eventuellt justeras buden. Vi kontrollerar också om annonsen är relevant och attraherar klick med rätt budskap.

Kampanjer
Vi kontrollerar löpande segment för olika devices, speciellt mobil. Vi optimera budjusteringen för mobil/tablet så att det blir lönsamt.

Säsongsvariationer
Vi tar hänsyn till säsongsvariationer och kontrollerar hur grupper presterar annorlunda beroende på säsong. Andra kampanjer kan påverka budgivningen och påverkar hur vi löpande optimerar.

Hushållssysslorna ser ofta liknande ut för olika konton. Det gör att vi ofta kan förutse hur mycket tid som det kommer att ta. För att kunna genomföra den på ett bra sätt är det viktigt att namn reglerna är implementerade och finns på plats.

Divi WordPress Themes