Vi jobbar i huvudsak med fyra olika modeller och vilken modell som passar dig kommer vi fram till gemensamt. Innan vi påbörjar arbete går vi grundligt igenom kontot för att hitta er mål CPA och analysera vilka fakturor som påverkar er CPA och vad som driver er affär. Vi erbjuder följande modeller för att jobba tillsammans.

Risk fri CPA modell – Vårt mål är att öka antalet köp och behålla existerande CPA. Alternativt ser vi att vi kan minska CPA och behålla antalet köp. Vi jobbar då på en modell där vi antingen tar en fast summa endast om vi lyckas eller an procent av CPA. Det blir en självfinansierande modell där du tar en låg risk.

Managment fee – Vi bestämmer ett fast månatligt belopp för att hantera ditt konto eller de uppgifter du behöver gjorda. Du vet kostnaden varje månad och vad du kan förvänta dig. Detta passar konton som behöver mer förvaltning än utveckling. Det kan också passa företag där det är väldigt komplext att beräkna ett CPA och använda det som grund för avgiften.

% på market spend – Vi tar en % på det som ditt konto omsätter. Den ligger normalt mellan 10-20% av vad du omsätter. Nackdelen många lyfter fram är att det inte finns något incitament för oss att prestera ett bra jobb. Det löser vi givetvis genom att jobba mot KPI:er som vi sätter för kontot.

Tim kostnader – Vi jobbar som konsult på timbasis. Antingen när du känner att du behöver det eller för att fullffölja ett specifikt uppdrag (sätta upp kontot, ny struktur etc).  Givetvis med en offert innan och uppskattning av hur lång tid arbetet tar.

För alla modeller ovan arbetar vi med ett antal nyckeltal (KPI:er) som vi tar fram tillsammans och följer upp De ska se till att du får ett bra resultat och inte har tvivel om hur bra vi presterar.

Divi WordPress Themes